Hjælp Sander med at køre grønt håb helt ind i rådhussalen.
Sander giver HI5 om morgenen. God tur og pas på hinanden i trafikken
Aarhus skal tænke grønt i alt, hvad vi gør. ??? I Alternativet mener vi det, når vi siger en seriøs bæredygtig omstilling.
Sander elsker at cykle på sin gamle jernhest og være i kreative iværksættermiljøer.
Sander mellem beton og græs. Flere grønne åndehuller i by og på land

Værdier

Alternativet tager afsæt i seks kerneværdier, der kendetegner interne og eksterne arbejdsprocesser såvel som konkrete politiske udspil.

De seks kerneværdier er:

Mod

Mod til at se problemerne i øjnene, men også mod på den fremtid, der er vores.

Generøsitet

Alt, hvad der kan deles, skal deles med dem, der har lyst.

Gennemsigtighed

Alle skal have mulighed for at se os over skulderen- både på gode og dårlige dage.

Ydmyghed

Overfor opgaven, overfor dem, vi står på skuldrene af og overfor dem, der kommer efter os.

Humor

Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat.

Empati

At sætte sig i den andens sted og se verden derfra. Og derpå skabe løsninger, hvor alle vinder.

Værdierne bliver ikke bare pudset af, når der skal holdes skåltaler. De seks kerneværdier skal være konstante pejlemærker, synlige i det daglige politiske arbejde. I den måde vi tænker, taler og handler på. Fra debatarrangementer over politiske udspil til kampagneafvikling.

 

Sander Jensen værdier som supplement 🙂

Frihed til at leve sit liv, uanset tro, køn, politisk holdning, seksualitet og kultur.

De stærkeste i samfundet skal tage socialt ansvar og hjælpe de svageste.

Vores samfund bliver bedre, når vi som udgangspunkt møder mennesker med tillid.

 

Alternativets debatdogmer

En åben og lyttende samtale er nerven i demokratiet.

Formålet med politiske samtaler og debatter er at skabe en dialog om fordele og ulemper samt at give borgerne indblik i deres politikeres bevæggrunde for at vælge en løsning frem for en anden.

Den politiske kultur er desværre alt for fyldt med udenomssnak, selvpromovering og mudderkastning, og de politiske kommentatorer, som gerne skulle sætte perspektiv på politikernes udtalelser og argumenter, bruger i stedet tiden på at vurdere, hvor meget en udtalelse gavner politikerens popularitet.

Alternativet har derfor formuleret seks dogmer, som vil fungere som rettesnor i den måde, vi driver politisk debat på. Dogmernes har til formål at mindske støjen og sætte fokus på det politiske indhold. Ord er handling.

6 dogmer

  1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper
  2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er
  3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter
  4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl
  5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med
  6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *