Plantebaseret kost er sundt og klimavenligt

Der er opstået en del misforståelser, siden vores byrådsforslag om tilbud om et plantebaseret alternativ i Aarhus’ godt 300 kommunale køkkener. Fakta er dog, at plantebaseret mad både er klimavenligt og sundt. Af Liv Gro Jensen, byrådsmedlem (Å) og Sander Jensen (Å), 1. suppleant Aarhus Byråd Fremtidens generationer og vores planet har på alle mulige måder brug for, at vi hæver ambitionerne og udfordrer vores vaner. Andelen af den globale udledning af drivhusgasser stiger igen, og den brede politiske vilje for at gøre noget seriøst ved klimakrisen mangler fatalt. I […]

Budgettale: Livets mening truet af økonomisk vækst?

Dette er en historisk dag. Alternativet er for første gang i Aarhus’ historie med i et budgetforlig. Som et helt nyt parti i byrådet er det selvfølgelig også første gang, hvor vi har haft muligheden! Det er dog alligevel særligt, fordi vi er i et år, hvor der skal spares rigtig mange steder. Det er et år, hvor vi kunne have valgt at stå udenfor og endda have peget fingre af de andre partier. Som nogen måske havde forventet af os. Tale holdt som stedfortræder i Aarhus Byråd til 2. […]

Nej til udvinding af skifergas (hydraulisk frakturering)

Resolution vedtaget som officiel politik for landsforbundet i 2014, som jeg har været initiativtager til: Radikale Venstre er imod udvinding af skifergas (hydraulisk frakturering). Metoderne for udvinding er påvist miljøfarlige med stor risiko for nedsivning af vand med kemikalier i grundvandet og lokale vandmiljøer. Udvindingsindustrien har ikke i betryggende grad påvist, at hydraulisk frakturering er miljømæssigt bæredygtigt eller kan garanteret holdes ude af grundvandet, ligesom der ikke er en bæredygtig strategi for bortskaffelse af det forurenede vand samt udvindingen og transport udleder høj grad af CO2. Derudover går det imod […]

Spis julesild med plasticfyld

Læserbrev i JP Aarhus 3. juni 2014. Plastindustrien mener, at der er styr på plastposer i Danmark, men det er et slør, der dækker for en truende miljøbombe, der vokser år efter år. Tak til Jacob Clemen, miljøkonsulent for Plastindustrien, der 22/5 svarer på mit læserbrev af 14/5 om at forbyde plasticposer. Plastindustrien mener ikke, at der er et problem med plastposer i Danmark. De ender ”typisk” i husholdningsaffaldet og bliver brændt. Men det er i sig selv ikke bæredygtigt. Først bruger vi penge, olie og CO2 på at producere poserne, […]

Forbyd brugen af plasticpose

Læserbrev i JP Aarhus, 14. maj 2014. Danmark og Aarhus skal gå forrest i kampen for mindre plastikforurening ved at forbyde plasticposer. Giv industrien og detailhandlen to år til at finde nye alternativer. Der ryger cirka 10 mio. tons plastic ud i verdenshavene årligt, hvor hovedparten er plasticposer. Plasticen bliver til mindre dele og små partikler, der samler sig som enorme affaldsområder. Fugle og havdyr indtager plasticen og risikerer at blive kvalt eller forgiftet. Vi spiser fiskene og får plastic i kroppen, og ingen ved, hvilke konsekvenser det har for […]

Aarhusianerne skal kunne sponsorere bytræer

Ifølge den radikale byrådskandidat Sander Jensen skal borgere og virksomheder kunne sponsorere bytræer og få deres navn foreviget ved træet. Ideen er inspireret fra Berlin, hvor borgere og kommune deles om udgifterne, så alle kan være med til at gøre byen grønnere. Finansieringen ligger klar. Radikale Venstre fik vedtaget en ”grøn pulje” i budgetforhandlingerne i 2012 med ca. 800.000 kr. i 2013 og efterfølgende 1,2 mio. hvert år. Sander Jensen forslår konkret, at Aarhus Kommune kortlægger hvor i byen, at det er fordelagtigt at plante nye træer, både i centrum […]

Sander Jensen stiller op til byrådet i Aarhus

Sander Jensen, nu tidligere formand for Radikale Venstre i Aarhus, stiller op til byrådet som nummer 2 på den radikale liste. Han går ind for, at vi skal arbejde og nytænke os ud af krisen og satse på bæredygtighed, iværksætteri, kultur og grønne og kreative erhverv.  “Jeg vil arbejde for en bæredygtig og grøn byudvikling. Jeg vil investere i vores børn og et rigt kulturliv. For vi skal arbejde os ud af krisen og ikke kun spare, blandt andet ved at satse på grønne og kreative erhverv og fokusere på […]

Aarhusiansk ”bilmafia” har uret

Den aarhusianske ”bilmafia” i form af blandt andet Aarhus City Forening, Strøgforeningen og fremtids(trafik)forsker Jesper Bo Jensen forsvarer altid byens ”lidende” biler og kritiserer alt, der begrænser CO2-udledernes frie bevægelighed.  Læserbrev JP Aarhus, 3. november 2012 Devisen går på, at der skal være p-pladser nærmest på Strøget og en tosporet motortrafikvej direkte ind hjertet af Aarhus C. I modsat fald dør detailhandlen, og Aarhus bliver en spøgelsesby. Det er et skræmmebillede. Bilerne skal ikke dominere midtbyen, men det skal menneskene. Der var et ramaskrig, da man åbnede åen og fjernede den […]

Godt og gedigent budgetforlig

Hårdt trængte områder som det sociale, sundhed og omsorg og børneområdet blev dækket i budgetforliget i Århus. Derudover blev flere andre radikale mærkesager prioriteret. – Radikale Venstre er glade for, at det lykkedes forligspartierne at prioriteret særligt indsatsen for børn med specialpædagogiske behov, flere botilbud til handicappede, demensindsats, hjælpemidler og foranstaltninger for familier, børn og unge med særlige behov, siger Peter Thyssen (R), rådmand for teknik og miljø, der tilføjer. – Det glæder mig samtidig meget, at vi også fik midler til at sikre en grøn, ren og sund by, […]

Radikale Venstre skaber stille revolution i Århus

Radikale Venstre er oven ud tilfredse med budgetforliget med mange radikale mærkesager med tillids- og afbureaukratiseringsreform, ren by, miljøzoner, iværksætterindsats og kulturstøtte. Der vil ske en lille revolution i Århus Kommune, når den radikale tillids- og afbureaukratiseringsreform tager form. Det vil betyde, at Århus nu langsomt men sikkert vil kunne frigøre flere ressourcer ved at skære ned på papirarbejdet og unødvendig administration. – Det er faktisk en stille revolution, som Radikale Venstre har fået indført i Århus Kommune, som nu kan blive foregangskommunen for at vise medarbejdere mere tillid og […]