Mærkesager

Sammen skaber vi grønt håb for mennesker og miljø i Aarhus

 

Medborgerskab: Du er inviteret

Udvikling af politik skal begynde hos borgerne. Der skal være medborgerhuse og mini-byråd i hver bydel. Byrådets arbejde skal være åbent og forståeligt for alle.

Miljø: Du er grønt håb

100% vedvarende energi og 100% økologi. En plastfri kommune, en bilfri midtby og cykelstier til alle landsbyer. Grønne åndehuller og høje krav til bæredygtig byudvikling.

Mennesker: Du er ønsket

Alle har ret til et hjem, støtte og terapeutisk behandling. Bedre fritidstilbud og minimumsnormeringer i daginstitutioner. Iværksætteri som drivkraft og forsøg med borgerløn.

 


Aarhus har brug for en seriøs bæredygtig omstilling, lige muligheder for alle uanset social eller kulturel baggrund, langt mere iværksætteri, et mere aktivt medborgerskab og en ny politisk kultur.
I Alternativet taler vi om, at der en systemkrise, en klimakrise og en empatikrise. Det skal vi gøre noget ved, blandt andet ved at skabe en ægte demokratisk kultur, hvor vi lytter, samarbejder og samskaber os frem til de bedste løsninger for vores samfund.
Som Alternativets byrådskandidat for hele Aarhus tager mine holdninger og politik udgangspunkt i værdierne mod, ydmyghed, generøsitet, gennemsigtighed, empati og humor. Lad os sammen gøre verden mere grøn og empatisk for mennesker og miljø.

Ny demokratisk kultur

Kløften mellem politikere, embedsværk og system – og borgerene bliver dybere og bredere. Mistilliden trives. Vi skal blive bedre til at have en ægte demokratisk kultur, hvor vi i fællesskab, gennem samtale og åben dialog skaber de bedste løsninger for vores samfund. Det kan vi ikke gøre ved at indføre et system eller model for borgerinddragelse. Det kræver en ægte vilje til samarbejde, at lytte og samskabe. Både hos borgerne og det politiske niveau. Vi skal have en ny demokratisk kultur. Det er min største grundlæggende mærkesag, fordi det er grundlaget for, at vores demokrati og samfund fungerer.

 

5 grunde til jeg stiller op

 

Lyst

Jeg har virkelig en brændende og uimodståelig lyst til at stille mig til rådighed som hjælper og initiativtager for at skabe en bedre by for Danmark og for verden. Der er så mange ting, der trænger til at blive ”fikset” i samfundet og til at blive nytænkt. Både på det værdimæssige plan og det helt konkrete. Jeg vil være den ”grønne supermand”, der hjælper mennesker og miljø med at blive mere alternativ.

 

Empati og tillid

Jeg er et empatisk væsen, der vil mennesker og verden det godt. Jeg vil gerne møde verden og mennesker med kærlighed og tillid som udgangspunkt. Selvfølgelig med den forståelse at jeg nogle gange skal være konsekvent, modig og vedholdende for at argumentere for det, som jeg tror på og Alternativet står for.

 

Mennesker og miljø

Alt for mange mennesker har brug for hjælp med sygdom, fattigdom eller muligheder for at udfylde deres fulde potentiale. Jeg vil gerne skabe de bedste forudsætninger for borgerens møde med systemet ved at se og møde det hele menneske. Miljø, natur og dyr er stærkt truet, og der skal Aarhus og Alternativet gå allerforrest som rollemodel for et bæredygtigt miljø. Samfundet har overskud, indsigt og viden, og det forpligter til at skabe et bedre miljø, ikke bare i Aarhus, men i verden.

 

Nysgerrighed og eksperimenter

Aarhus skal være et eksperimentarium for nye former at leve sammen på. Om det er nye boformer, nye måde at organisere os på eller social innovation. Det gode menneskeliv har ikke én sandhed. Det er i konstant bevægelse og udfordres på alle mulige måder. Vi skal møde verden med åbenhed og nysgerrighed, både teknologisk, kulturelt og filosofisk, for at kunne klare fremtidens udfordringer. Vores beslutninger skal vurderes ud fra de tre bæredygtige bundlinjer.

 

Humor og glæde

Jeg er et glad og humoristisk væsen med stort mentalt overskud og en kreativ tankegang. Jeg er overbevist om, at humor og overskud er essentielt for at være politisk i verden i dag. Alt for meget politik er bygget på negativitet, kamp og respektløshed. Jeg vil forsøge at være en positiv rollemodel i min væremåde, når jeg møder borgere, embedsværk og politiske kollegaer – med en kæmpe stor JA-hat.

 

Flere mærkesager

En seriøs bæredygtig omstilling

Miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed skal være en selvfølge i fremtiden. Alt hvad vi skaber og gør, skal være bæredygtigt med 100% vedvarende energi, mere økologi og mindre kemi. Og vi skal fokusere på bæredygtig trivsel blandt mennesker. Aarhus skal være et eksperimentarium for bæredygtighed.

•  100% vedvarende energi
•  Mere økologi og mindre skadelig kemi
•  Mindre brug af plastemballage og -poser

Værdig social indsats

Socialt udsatte skal have bedre professionel hjælp for at blive aktive borgere ud fra deres egne ressourcer. Mere fokus på terapi og mindre på medicin, bekæmpe hjemløshed og misbrug og skab en langsigtet indsats for udsatte boligområder.

Alt for mange mennesker har brug for hjælp med sygdom, fattigdom eller muligheder for at udfylde deres fulde potentiale. Jeg vil gerne skabe de bedste forudsætninger for borgerens møde med systemet er værdigt ved at se og møde det hele menneske.

•  Mere terapi og mindre medicin
•  Et socialt rummeligt arbejdsmarked
•  Langsigtet indsats i udsatte boligområder

Iværksætteri som drivkraft

Det skal være nemmere at være selvstændig og iværksætter. Foretagsomhed i uddannelses-, forretnings-, kultur- og foreningsliv skal være en drivkraft i samfundet, der skal skabe fremtidens jobs og løsninger på verdens udfordringer.

•  Flere ledige som iværksættere
•  Entreprenørskab i alle uddannelser
•  Mindre bureaukrati for iværksættere

Demokrati og rigt kulturliv

•  Kultur som drivkraft i demokratiet
•  Mindre overvågning og et frit internet
•  Inviter borgerne med til politikudvikling

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *