Kulturpolitik Alternativet Aarhus

Alternativets kulturpolitik går ud på at om at skabe gode liv ved at sikre et aktivt og mangfoldigt kulturliv i alle dele af kommunen. Kulturpolitikken har længe været nedprioriteret, men Alternativet vil arbejde for, at området genopdyrkes som et politisk fokusområde, så kunst og kultur igen kan blive en vigtig motor for samfundsudviklingen.

Vi tror på, at kunst og kultur kan berige vores liv, understøtte vores mangfoldige fællesskaber, levere løsninger som adresserer klima-, social- og økonomiske spørgsmål. Kunst og kultur kan understøtte læring og kreativitet i uddannelsessystemet og er en forudsætning for udviklingen af innovative og entreprenante løsninger i det private og offentlige erhvervsliv og i krydsfeltet herimellem. Aarhus Kommune er mangfoldig, og det skal vi sikre at vores kulturtilbud derfor også er.

Kunst og kultur er ikke kun ”nice to have”, det er ”need to have”. Kunst og kultur handler ikke kun om gode og rare oplevelser for den enkelte. Kunst og kultur kan nemlig ændre os og vores forhold til verden og gøre os i stand til at forestille os nye måder at leve på – nye måder at gøre ting bedre. At kunne forestille sig nye måder at leve på er en forudsætning for at kunne handle og faktisk skabe en forandring i samfundet.

Ideer til kulturpolitik

Flere frie kulturmidler

Billigere forhold for de udøvende kunstnere og kreative

Events skal ud i hele kommunen

Kulturel bydel til kunstmiljøet

Slip kreativiteten løs i kreative frizoner

Kultur på recept

Kunst og kultur skal medregnes i alle kommunale budgetter

Mikrotilskud til kulturelle projekter

Formidlingen af interkulturelle arrangementer skal styrkes

Læs hele udspillet her: Alternativet – lokalpolitik for kultur

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *