Udmeldt af Radikale Venstre

Kære alle. Jeg har meldt mig ud af Radikale Venstre. Efter mange tanker, søvnløse nætter og samtaler har jeg taget en af mit livs sværeste beslutninger efter 14 års medlemskab, hvor jeg har været særdeles aktiv både i organisationen og som kandidat. Jeg er ked af ikke at være der længere for de mennesker, som jeg har været tæt på, og som jeg har et godt personligt forhold til. Jeg har oplevet rigtig meget og mødt mange idealistiske, spændende og dejlige mennesker. Det har været en fantastisk givtig og lærerig […]

En iværk­sætternation: Uddannelse, nem opstart og elitetræning

Med et nyt iværksætterudspil foreslår Radikale at smøre iværksættermaskinen i Danmark, så endnu flere bliver selvstændige: – Entreprenørskab folkeskolen og på ungdomsuddannelser – Videreuddannelse i entreprenørskab til undervisere – Uddannelser måles på antal nye virksomheder, der skabes – Mikrolegater til entreprenante studerende (modregnes ikke i SU) – Fjern CVR-gebyr, korps af byrdejægere og én indgang til det offentlige – Offentligt ansatte for mulighed for iværksætterorlov – Nemt at komme i gang igen, fx hurtigere gældssanering – Bedre social sikring, undersøge nemmere adgang til dagpenge – Offentlige iværksættertilbud i en enkel […]

Mærkesager: Iværksætteri, bæredygtighed og lige muligheder

Iværksætteri som drivkraft Det skal være nemmere at være selvstændig og iværksætter. Foretagsomhed i uddannelses-, forretnings-, kultur- og foreningsliv skal være en drivkraft i samfundet, der skal skabe fremtidens jobs og løsninger på verdens udfordringer. •  Flere ledige som iværksættere •  Entreprenørskab i alle uddannelser •  Mindre bureaukrati for iværksættere Bæredygtighed en selvfølge Miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed skal være en selvfølge i fremtidens Danmark. Alt hvad vi skaber, skal i videst muligt omfang være bæredygtigt med 100% vedvarende energi, mere økologi og mindre kemi. •  100% vedvarende energi • […]

Radikale i samlet trop trodsede sne og slud

I mange partier betyder valgår og valgkamp intern splid og magtkampe. Det vil man blandt radikale kandidater i Østjylland undgå. Derfor skyder man disse dage valgåret i gang med kampagne i fællesskab med fælles uddeling af valgmateriale flere steder i Østjylland. Dette bragte mandag den 2.februar den radikale MF Liv Holm Andersen og tre håbefulde kandidater Sander Jensen, Jakob Lavrsen og Svend Thorhauge til Horsens, hvor de trodsede sne og slud for at møde skanderborgensere i gaden. ”Selvom vi er hinandens konkurrenter, så er vi jo først og fremmest radikale […]

Besøg af forsvarsminister Nicolai Wammen

30 forsvarsinteresserede aarhusianere havde trodset vinterregnen mandag eftermiddag for at tale med forsvarsminister Nicolai Wammen og folketingskandidat Sander Jensen om truslen fra den russiske bjørn, imens de to politikere spillede sænke-slagskibe. Den Radikale folketingskandidat Sander Jensen havde udfordret forsvarsminister Nicolai Wammen til et spil sænke-slagskibe på Cafe Gemmestedet mandag eftermiddag. Det blev dog ikke tid til at sænke så mange slagskibe, da de fremmødte var fyldt med gode spørgsmål. Kommer russerne? Det store tema var, om russerne kommer igen, som under den kolde krig. Mange af de fremmødte undrede sig […]

Mere medborgerskab og borgerinddragelse

Resolution vedtaget som officiel politik for landsforbundet i 2014, som jeg har været initiativtager til: Radikale Venstre skal arbejde for initiativer og metoder, der kan skabe større demokratisk engagement og dialog mellem politikere og den almene borger. Vi skal fremme dialog, oplysning og åbne relationer mellem borgere og politikere. Det handler om at pleje den gode samtale og mødet mellem mennesker i øjenhøjde. Der skal åbnes op for spørgsmål, opklaring og nedbrydelse af fordomme og fastgroede antagelser. Initiativer som folkemødet på Bornholm er et udmærket koncept, der kan bruges til inspiration. […]

Nej til udvinding af skifergas (hydraulisk frakturering)

Resolution vedtaget som officiel politik for landsforbundet i 2014, som jeg har været initiativtager til: Radikale Venstre er imod udvinding af skifergas (hydraulisk frakturering). Metoderne for udvinding er påvist miljøfarlige med stor risiko for nedsivning af vand med kemikalier i grundvandet og lokale vandmiljøer. Udvindingsindustrien har ikke i betryggende grad påvist, at hydraulisk frakturering er miljømæssigt bæredygtigt eller kan garanteret holdes ude af grundvandet, ligesom der ikke er en bæredygtig strategi for bortskaffelse af det forurenede vand samt udvindingen og transport udleder høj grad af CO2. Derudover går det imod […]

Formindsk brug af plastemballage

Resolution vedtaget som officiel politik for landsforbundet i 2014, som jeg har været initiativtager til: Radikale Venstre vil arbejde for at mindske brugen af plastemballage. Der skal afsøges muligheder for alternative og bæredygtige produkter og materialer for at mindske plastforurening, CO2-udledning og brug af fossile brændstoffer. I samarbejde med organisationer, industri, detailhandel og andre interessenter vil vi understøtte: 1) Udviklingen af mere bæredygtige alternativer til nuværende plastposer og plastemballager. Herunder genanvendelige og bionedbrydelig materialer. 2) Udviklingen af løsninger og teknologier, der kan indsamle plastaffald, der er allerede i havet og i naturen. 3) Forskningen om, hvordan mikroplast i […]

Tostatsløsning for Israel og Palæstina

Resolution vedtaget som officiel politik for landsforbundet i 2014, som jeg har været initiativtager til: Radikale Venstre skal arbejde for at sikre en tostatsløsning, hvor Israel og Palæstina bliver to selvstændige stater med grænser som vedtaget i FN’s Sikkerhedsråds Resolution 242 i 1967. Der skal lægges et pres på alle interessenter i området gennem EU, FN og andre organisationer, ved at bruge alle demokratiske, handelsmæssige og diplomatiske midler, for at skabe fred. Målet: 1. Palæstina og Israel skal anerkender hinanden som stater. 2. Begge stater forpligter sig til at forebygge og bekæmpe aggression imod begge […]