Budgettale: Livets mening truet af økonomisk vækst?

Dette er en historisk dag. Alternativet er for første gang i Aarhus’ historie med i et budgetforlig. Som et helt nyt parti i byrådet er det selvfølgelig også første gang, hvor vi har haft muligheden! Det er dog alligevel særligt, fordi vi er i et år, hvor der skal spares rigtig mange steder. Det er et år, hvor vi kunne have valgt at stå udenfor og endda have peget fingre af de andre partier. Som nogen måske havde forventet af os. Tale holdt som stedfortræder i Aarhus Byråd til 2. […]

Alternativet sender Aarhus i en mere grøn og social retning

For første gang i historien er Aarhus’ nye parti Alternativet med i et budgetforlig, endda i et år, hvor der var lagt op til hårde besparelser. Partiets fokus var at få klima og natur på dagsordenen og friholde børn, udsatte og ældre, så vidt muligt. Det lykkes bl.a. ved at undgå besparelser på Klimasekretariatet, folkeskoler, SFO’er og en lang række social- og ældreområder.   Alternativet gik til forhandlingerne med et klart ønske om at spare mindst muligt på velfærden ved fx at undgå tidlig SFO-start, besparelser på SFO’er og folkeskoler. […]

855 gange af hjertes tak

855 gange af hjertes tak til dig, der stemte på mig. Jeg forestiller mig, hvordan der står 855 mennesker foran mig, og så føler jeg en varme, ydmyghed og taknemmelighed. ? Jeg var kommet ind, hvis vi havde fået to mandater. Som 1. suppleant og med 855 stemmer i ryggen, er jeg super motiveret for at fortsætte med at skabe håb for mennesker og miljø. Jeg er stadig folketingskandidat, og hvem ved, hvornår valget kommer? ? Hver stemme er en stemme på Alternativets værdier og politik, som jeg vil blive ved med […]

Børnepolitik: Normeringer, skole, kultur, idræt og hjemmepasning?

Kidsaarhus.dk stillede mig en række spørgsmål om børn og unge. Tjek det ud her: Normering. Hvad er din holdning til normeringen i daginstitutionerne i Aarhus? Og mener, du, der skal indføres minimumsnormeringer? Er det noget, du ser blive indført i den kommende valgperiode? I Alternativet går vi ind for minimumsnormeringer – både kommunalt og på landsplan. I vores finanslovsudspil 2017 lyder det: Børnegrupper på 10 i vuggestuer og 20 i børnehaver med tre medarbejdere pr. børnegruppe. Vi vil investere 10,7 milliarder kroner 2018-21, og det er finansieret. I efteråret besluttede vi […]

Medborgerskab: 100 fællesskaber – én kommune

Alternativet vil styrke den direkte borgerinvolvering. Det danske demokrati har brug for at borgerne engagerer sig både nationalt og lokalt. Der er brug for, at vi frisætter borgernes energi, så de i langt højere grad kan forvalte ansvaret for det nære samfund. For skoler, ældrepleje, børnepasning, sundhedsindsatser, kulturelle oplevelser og sociale udfordringer. Aarhus Kommune skal understøtte det ved at facilitere lokaler, lokal koordinering og folkeoplysning og gøre det muligt for kommunens medarbejdere at deltage.  Læs PDF her: Alternativet-medborgerskab Lokal nærhed De fleste lokalområder har i dag fællesråd, brugerråd, sogneråd, mange foreninger […]

Kulturpolitik Alternativet Aarhus

Alternativets kulturpolitik går ud på at om at skabe gode liv ved at sikre et aktivt og mangfoldigt kulturliv i alle dele af kommunen. Kulturpolitikken har længe været nedprioriteret, men Alternativet vil arbejde for, at området genopdyrkes som et politisk fokusområde, så kunst og kultur igen kan blive en vigtig motor for samfundsudviklingen. Vi tror på, at kunst og kultur kan berige vores liv, understøtte vores mangfoldige fællesskaber, levere løsninger som adresserer klima-, social- og økonomiske spørgsmål. Kunst og kultur kan understøtte læring og kreativitet i uddannelsessystemet og er en […]

Ret til et hjem og støtte: Hjemløse- og udsatteudspil

Intro: Ret til et hjem og støtte Social bæredygtighed er en rød tråd i Alternativets politik, der handler både om social og økonomisk lighed, men i høj grad også om ligeværd. Vi vil skabe et dynamisk og engagerende samfund, hvor alle har mulighed for et individuelt liv, som en del af fællesskabet, og hvor alle kan bidrage. Vi ønsker et samfund med social og sundhedsmæssig lighed og retfærdighed.   Mennesker bliver hjemløse og udsatte af mange forskellige årsager: Hårde økonomiske og sociale reformer, en socialt skæv boligpolitik, voksende ulighed, ensomhed, […]

Visioner for Aarhus: Stiften stiller fire hurtige spørgsmål

Aarhus Stiftstidende har stillet mig fire hurtige spørgsmål – du gætter aldrig, hvad jeg svarede! Jeg fik de vildeste kuldegysninger, da jeg hørte det… og begyndte næsten at græde… De næste fire år vil århusianerne føle, at de er med til at bestemme noget. Blandt andet hvordan cykelstier og bytorve skal se ud. Sådan lyder det fra Alternativets byrådskandidat Sander Jensen. Læs også hele portrættet på Stiften.dk

Seriøst bæredygtig omstilling i Aarhus

Aarhus skal tænke grønt i alt, hvad vi gør. ???  I Alternativet mener vi det, når vi siger en seriøs bæredygtig omstilling. Jeg vil arbejde for bl.a. – Flere grønne åndehuller i midtby og opland – Bilfri midtby – Vild og kreativ park på Aarhus Ø – Nedsæt forbrug af plast – Begrønning af bygninger, på tage og facader – Øget biodiversitet – Flere bytræer og vild natur – Rekreativ park ved Tangkrogen (ingen større eventplads) – Landbruget skal være økologisk – Offentlige køkkener skal være økologiske – Byens energi fra vedvarende energi […]