Alternativet vil gøre Aarhus plastfri med alternativer

Aarhus Kommune skal erstatte plastemballage, plastposer og kildevand på plastflasker med alternative materialer. Ifølge byrådskandidat fra Alternativet Sander Jensen skal Aarhus være rollemodel for en verden med mindre plast. Mikroplast truer vores sundhed og plast kommer fra olie, blandes med giftstoffer og udleder for meget CO2 i produktionen.

Bragt i Lokalavisen Aarhus. 

Hvis det står til Alternativets byrådskandidat i Aarhus Sander Jensen, skal Aarhus Kommune udfase plast, hvor det er muligt. Som en af Danmark største arbejdspladser med ca. 20.000 medarbejdere har Aarhus en enorm indkøbskraft og mulighed for at gå forrest i en bæredygtig omstilling. Samtidig skal borgere og erhvervsliv motiveres til at bruge mindre plast fx ved at gøre Aarhus til plastposefri by og skabe grønne innovative samarbejder mellem erhvervsliv og forskning.

”I Alternativet mener vi det, når vi taler om en seriøs bæredygtig omstilling, hvor vi forbruger mindre og tænker mere på vores miljø og sundhed. Det kræver, at vi tør tænke nyt og gør op med traditionelle forestillinger om produktion. Danmark er det land i EU, der producerer mest affald pr. indbygger, og en af de store syndere er plast. Du har sikkert hørt om de gigantiske områder i verdenshavene, der flyder med plast og mikroplast, men det findes også i vores egne farvande”, siger Sander Jensen, byrådskandidat for Alternativet i Aarhus.

Ingen plast i Aarhus Kommunes kantiner og kontorer

”Jeg går ind for, at Aarhus skal være så plastfri som overhovedet muligt inden for kort tid. Aarhus Kommune skal gå forrest i at afskaffe plast i alle institutioner, kantiner og kontorer. Samtidig skal vi oplyse borgere og virksomheder om bæredygtige alternativer”, siger Sander Jensen.

”I dag kan du erstatte mange typer af plast med naturfibre og bioplast af plantematerialer som majs og palmeblade. Der findes fx engangsemballage, der er langt mere miljøvenligt end plast af olie. Plast vil stadig være nødvendigt mange steder, men alle muligheder skal afsøges for finde bæredygtige alternativer”, siger Sander Jensen.

I Paris og mange andre byer og lande har de forbudt plastemballager og -poser. Der er brug for, at vi som mennesker ser kritisk på vores forbrug af plast, stiller krav til industrien og øger forskningen i bæredygtige alternativer. Alt for meget plast ender i naturen og i havet, hvor de nedbrydes til mikropartikler og siver ind i fødekæden. Plast produceres af fossile brændstoffer og det udleder CO2. Der bliver brugt giftige kemikalier i plast, der truer sundheden.

Konkret foreslår Alternativet at Aarhus Kommune

  • Udskifter alle typer af engangsemballage med bæredygtige alternativer, som fx materialer lavet af bionedbrydeligt materiale af majs eller palmeblade.
  • Udskifter alle typer af plastposer med bæredygtige eller alternativer, hvor muligt.
  • Erstatter alle typer af kildevand på flaske med et lokalt ”grundvandssystem”, hvor kommunen bruger vand fra hanen i stedet for at købe vand.
  • Fremmer samarbejde med erhvervslivet og forskning for at afsøge nye alternativer. Aarhus skal være eksperimentalzone for udvikling af alternativer til plast.
  • Stiller krav til underleverandører til at bruge alternativer til plast.
  • Finder flere løsninger til, at alle typer for plast kan genanvendes.
  • Stiller krav til industri og landbrug om at nedbringe brug af plast.
  • På landsplan arbejde for at alle ikke-genanvendelige plasttyper skal udfases, så alle plasttyper kan genanvendes. Plast med skadelig kemi skal udfases helt.
  • På landsplan arbejde for pant på de mest anvendte plastprodukter.

Farvel til kildevand på flaske

”Det undrer mig meget, at kommunen bruger kildevand på flaske, når vi har vores dejlige østjyske grundvand lige ved døren. Det er som om, at vi tror, at kildevand er luksusvand. Det er forkert. Det er grundvand, der er luksusvand. Det kan ikke være bæredygtigt at hente vand et fremmed sted, putte det på flaske, og så transportere det med lastbil til Aarhus, siger Sander Jensen

”For nylig blev der taget prøver af drikkevandet i 16 husstande i Nordsjælland og København, hvor der i gennemsnit blev fundet 18 stykker mikroplast i hver liter drikkevand. Det har fået miljøministeriet til at sætte gang i en undersøgelse af det danske grundvand. Vi ved ikke, hvor det kommer fra endnu, men vi skal tage det dybt alvorligt”, siger Sander Jensen

Ifølge den engelske avis The Guardian finder forskere plast i alle fisk og havfugle, ligesom østers stopper med at reproducere pga. plastforurening. Ifølge Ingeniøren er der i gennemsnit 3.000 plastpartikler pr. kubikmeter i Skagerrak, Kattegat og Østersøen. I Nordsøen udledes der 20.000 ton affald årligt, hvor 75 procent er plastik. DTU har påvist plast i sild og hvilling i Storebælt, hvor 30 procent indeholder plastikstykker på mellem 0,5 og 5 mm. Plast har en nedbrydningstid på op til flere hundrede år. Ingen kender endnu indvirkningen på dyr og mennesker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *