Godt og gedigent budgetforlig

Hårdt trængte områder som det sociale, sundhed og omsorg og børneområdet blev dækket i budgetforliget i Århus. Derudover blev flere andre radikale mærkesager prioriteret. – Radikale Venstre er glade for, at det lykkedes forligspartierne at prioriteret særligt indsatsen for børn med specialpædagogiske behov, flere botilbud til handicappede, demensindsats, hjælpemidler og foranstaltninger for familier, børn og unge med særlige behov, siger Peter Thyssen (R), rådmand for teknik og miljø, der tilføjer. – Det glæder mig samtidig meget, at vi også fik midler til at sikre en grøn, ren og sund by, […]

Radikale Venstre skaber stille revolution i Århus

Radikale Venstre er oven ud tilfredse med budgetforliget med mange radikale mærkesager med tillids- og afbureaukratiseringsreform, ren by, miljøzoner, iværksætterindsats og kulturstøtte. Der vil ske en lille revolution i Århus Kommune, når den radikale tillids- og afbureaukratiseringsreform tager form. Det vil betyde, at Århus nu langsomt men sikkert vil kunne frigøre flere ressourcer ved at skære ned på papirarbejdet og unødvendig administration. – Det er faktisk en stille revolution, som Radikale Venstre har fået indført i Århus Kommune, som nu kan blive foregangskommunen for at vise medarbejdere mere tillid og […]

Hårdt arbejde sikrede kulturpenge

Radikale Venstre har efter benhårdt arbejde endelig fået opbakning af forligsparterne til at tilføre kulturen 1 million kroner. Det startede med at se sort ud for kulturen under budgetforhandlingerne på rådhuset, men takket være en vedholdende indsats fra Radikale Venstre, lykkedes det at få opbakning fra alle forligspartierne til at tilføre kulturen 1 million i budgetforliget. Millionen bliver delt ligeligt med 333.333 kr. til henholdsvis Entrescenen, Katapult og Den Gamle By, hvor Radikale Venstre især glæder sig over, at kulturproduktionen på teaterscenerne har fået et tiltænkt løft. – For os […]