Aarhus som iværksætterunivers

Aarhus Kommune skal være et inspirerende og dynamisk iværksætterunivers for kreative sjæle, ambitiøse virksomheder og innovation, der skal løfte iværksætteriet til helt nye højder. Iværksætteriet skal være det, som driver vores samfund frem.  Vi er kommet rigtig langt de seneste år med iværksætteri i Aarhus. Fra at være nærmest ukendt på den politiske dagsorden, har der aldrig været startet så mange CVR nr. som nu. Uddannelserne har fået fokus på entreprenørskab og flere sektorer med iværksætterpotentiale som fx Health, Food og Fashion bliver prioriteret i Aarhus’ erhvervsstrategi. Der er større […]

En iværk­sætternation: Uddannelse, nem opstart og elitetræning

Med et nyt iværksætterudspil foreslår Radikale at smøre iværksættermaskinen i Danmark, så endnu flere bliver selvstændige: – Entreprenørskab folkeskolen og på ungdomsuddannelser – Videreuddannelse i entreprenørskab til undervisere – Uddannelser måles på antal nye virksomheder, der skabes – Mikrolegater til entreprenante studerende (modregnes ikke i SU) – Fjern CVR-gebyr, korps af byrdejægere og én indgang til det offentlige – Offentligt ansatte for mulighed for iværksætterorlov – Nemt at komme i gang igen, fx hurtigere gældssanering – Bedre social sikring, undersøge nemmere adgang til dagpenge – Offentlige iværksættertilbud i en enkel […]

Mærkesager: Iværksætteri, bæredygtighed og lige muligheder

Iværksætteri som drivkraft Det skal være nemmere at være selvstændig og iværksætter. Foretagsomhed i uddannelses-, forretnings-, kultur- og foreningsliv skal være en drivkraft i samfundet, der skal skabe fremtidens jobs og løsninger på verdens udfordringer. •  Flere ledige som iværksættere •  Entreprenørskab i alle uddannelser •  Mindre bureaukrati for iværksættere Bæredygtighed en selvfølge Miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed skal være en selvfølge i fremtidens Danmark. Alt hvad vi skaber, skal i videst muligt omfang være bæredygtigt med 100% vedvarende energi, mere økologi og mindre kemi. •  100% vedvarende energi • […]

Iværksætterudspil: Aarhus skal investere i iværksætteri

Aarhus skal skabe et iværksætterhus, afsætte 1 million i frie midler til nye initiativer og understøtte en tankegang, der fremmer entreprenørskab. Ifølge byrådskandidat Sander Jensen (R) kan iværksætteri skabe fremtidens arbejdspladser og løsninger på samfundets udfordringer.  – Kommunen skal skabe de bedste rammer for iværksætterne i Aarhus for at skabe flere arbejdspladser og samtidig skabe fremtidens løsninger på samfundets udfordringer. Derfor forslår jeg et nyt samarbejdende iværksætterhus, en iværksætterpulje på 1 million med frie midler og en kulturændring i kommunen, der fremmer iværksætteri og entreprenørskab. Alt sammen i tæt samarbejde […]

Sådan bliver ledige iværksættere i Aarhus

Den radikale byrådskandidat og iværksætter Sander Jensen lancerer en simpel opskrift på tre punkter om, hvordan ledige kan blive iværksættere ved at bøje dagpengesystemet, indføre individuelle iværksætterplaner og øge rådgivningen fra ledighedsdag 1. Nu skal det være slut med, at ledige ikke kan blive selvstændige på grund af et stift dagpengesystem, hvor de tvinges til at søge job efter job. I stedet skal de rustes til at skabe deres eget job. Ledige skal kunne starte egen virksomhed på supplerende dagpenge, tilbydes en individuel iværksætterplan som supplement til deres jobplan og […]

Iværksættere får besøg af uddannelsesminister og radikal byrådkandidat

Den radikale byrådskandidat Sander Jensen inviterer uddannelses- og innovationsminister Morten Østergaard på inspirationstur blandt aarhusianske iværksættere mandag 2/9 fra 9-13. Turen går til iværksætterrådgivningen KarlBak i Mejlgade, Start Up City i CeresByen og Studentervæksthuset og Center for Entrepreneurskab på Aarhus Universitet. De to politikere skal blandt andet møde ledige, der har startet egen virksomhed efter omskoling, kulturelle iværksættere, grønne iværksættere, studerende med iværksætterdrømme og være med til første undervisningsdag på Center for Entrepreneurskab og Innovation. Det bliver også tid til at inspicere VIA’s nye byggeri på Ceres-grunden. – Jeg glæder […]

Giv Jægergården frie tøjler

BUREAUKRATI: Det hjælper ikke at oprettet dusinvis af jobcentret i kommunen. I stedet skal vi bekæmpe bureaukrati, ufleksibel lovgivning og give medarbejdere frie tøjler til at tænke nyt og udfordre det eksisterende. Læserbrev Stiften 31. maj 2013. Af Sander Jensen, byrådskandidat, Radikale Venstre Det er symptomatisk for mange politikere, at de vil »lukke« noget, som i deres øjne ikke fungerer. Hvis bare man lukker, flytter, vælter, spreder eller erstatter med noget andet, så er selve handlingen nok til alle problemer er løst. For dyrt at sprede indsatsen Venstres byrådskandidat Jens […]

Radikal byrådskandidat fra Aarhus fører valgkamp fra Edinburgh

Byrådskandidat for de Radikale i Aarhus Sander Jensen flytter 14. maj sin valgkamp til Edinburgh på en 10 dages inspirationstur for at besøge det skotske parlamentet, Edinburghs byråd, en skole, et iværksætterhus og Edinburgh Festivals. – Det er vigtigt, at man som politiker ser ud i verden for at finde inspiration og nye ideer. Jeg tror, at vi kan lære meget af, hvordan for eksempel en by som Edinburgh arbejder med byudvikling, kultur, skoler og iværksætteri, siger Sander Jensen, der også var på inspirationstur i Charlottesville, Virginia, under den amerikanske […]

Ledige bør hjælpes til at blive iværksættere

Læserbrev JP Aarhus 24. marts 2013. Af Sander Jensen selvstændig og byrådskandidat (R), Mejlgade 27, Aarhus C Springet fra ledig til iværksætter skal gøres nemmere. Derfor foreslår jeg, at kommunen opretter en erhvervsklynge, hvor ledige kan dele viden, inspirere hinanden og få faglig sparring fra uddannelser og erhvervsliv. Det skal fungere som et åbent og selvorganiserende ”midtvejshus”, som springbræt til videre uddannelses- og erhvervsmodning. Som selvstændig møder jeg tit ledige venner og bekendte, der har det svært med at sidde derhjemme uden netværk eller sparring. Jeg har selv haft en ledig ven til at bruge mit […]

Sander Jensen stiller op til byrådet i Aarhus

Sander Jensen, nu tidligere formand for Radikale Venstre i Aarhus, stiller op til byrådet som nummer 2 på den radikale liste. Han går ind for, at vi skal arbejde og nytænke os ud af krisen og satse på bæredygtighed, iværksætteri, kultur og grønne og kreative erhverv.  “Jeg vil arbejde for en bæredygtig og grøn byudvikling. Jeg vil investere i vores børn og et rigt kulturliv. For vi skal arbejde os ud af krisen og ikke kun spare, blandt andet ved at satse på grønne og kreative erhverv og fokusere på […]