Aarhus glemmer jazzen – det svinger ikke for byrådet

Det svinger ikke for Aarhus Byråd. Aarhus Jazz Orchestra blev fuldstændig glemt i budgetforliget i år og dermed går Aarhus glip af 5,4 millioner i statsstøtte til jazzen i Aarhus. Læserbrev i JP Aarhus 27/9 2013 af Sander Jensen, selvstændig, byrådskandidat (R) og Christian Vuust, jazzmusiker og docent ved Det Jyske Musikkonservatorium, byrådskandidat (R) De Radikale kæmpede for at få penge til jazzen i Aarhus i det netop indgåede budgetforlig. Hvis Aarhus Jazz Orchestra (tidligere Klüvers Big Band) havde fået bevilget 500.000 kr. og dermed opnået en samlet kommunal bevilling […]

Flere i job, grønne tiltag, kulturliv og færre besparelser på børn

På trods af en svær økonomisk situation i Aarhus lykkedes det Radikale Venstre at friholde større besparelser på daginstitutioner, igangsætte arbejde for at nedbringe ventelisten til akutboliger, skabe flex- og skånejob samt sikre kulturliv og klimatiltag. Jobplan med socialt fokus  I nattens hårde budgetforhandlinger skulle der igen spares i Aarhus Kommune. Denne gang 151 millioner kroner. De Radikale kæmpede for, at sikre flere flex- og skånejob og flere mennesker i jobrotation. – Vi havde fokus på sikre flere flex- og skånejob samt jobrotation, så flere borgere kan hjælpes tilbage i […]

Familieskole beholdes, mindre bureaukrati og lidt kultur

Radikale Venstre er glade for, at det lykkedes partiet at skabe opbakning til at bevare et tilbud om familieskoler, der ellers skulle lukkes. Det blev også til lidt kulturstøtte samt mindre bureaukrati i et budgetforlig, der var præget af mange besparelser på velfærden. – Vi gik til forhandlingerne for at bevare alle tre familieskoler, men er glade for, at vi kunne redde den ene. Familieskoletilbuddet er en succeshistorie i forhold til forbyggende indsats for både familier og børn, siger Rabih Azad-Ahmad, byrådsmedlem for Radikale Venstre. Mindre bureaukrati hos socialrådgivere – […]

Bevar familieskolerne og sælg Brobjergskolen og Vilhelmsborg

De Radikale går til budgetforhandlingerne med forslag til alternative besparelser og nye indtægter.  Herunder salg af Brobjergskolen, Vilhelmsborg og eventuel Jægergaarden. Radikale Venstre anerkender, at der er store økonomiske udfordringer i Aarhus kommune og at besparelser er nødvendige for at skabe balance i økonomien. Partiet glæder sig over, at der er fundet besparelser på administrationen på cirka en tredjedel af de knap 300 millioner, fordi partiet vil skåne de yderste led i kommunen og den borgernære service. Det er vigtigt, at spare mindst muligt i det yderste led som pædagoger, […]

Godt og gedigent budgetforlig

Hårdt trængte områder som det sociale, sundhed og omsorg og børneområdet blev dækket i budgetforliget i Århus. Derudover blev flere andre radikale mærkesager prioriteret. – Radikale Venstre er glade for, at det lykkedes forligspartierne at prioriteret særligt indsatsen for børn med specialpædagogiske behov, flere botilbud til handicappede, demensindsats, hjælpemidler og foranstaltninger for familier, børn og unge med særlige behov, siger Peter Thyssen (R), rådmand for teknik og miljø, der tilføjer. – Det glæder mig samtidig meget, at vi også fik midler til at sikre en grøn, ren og sund by, […]

Radikale Venstre skaber stille revolution i Århus

Radikale Venstre er oven ud tilfredse med budgetforliget med mange radikale mærkesager med tillids- og afbureaukratiseringsreform, ren by, miljøzoner, iværksætterindsats og kulturstøtte. Der vil ske en lille revolution i Århus Kommune, når den radikale tillids- og afbureaukratiseringsreform tager form. Det vil betyde, at Århus nu langsomt men sikkert vil kunne frigøre flere ressourcer ved at skære ned på papirarbejdet og unødvendig administration. – Det er faktisk en stille revolution, som Radikale Venstre har fået indført i Århus Kommune, som nu kan blive foregangskommunen for at vise medarbejdere mere tillid og […]

Hårdt arbejde sikrede kulturpenge

Radikale Venstre har efter benhårdt arbejde endelig fået opbakning af forligsparterne til at tilføre kulturen 1 million kroner. Det startede med at se sort ud for kulturen under budgetforhandlingerne på rådhuset, men takket være en vedholdende indsats fra Radikale Venstre, lykkedes det at få opbakning fra alle forligspartierne til at tilføre kulturen 1 million i budgetforliget. Millionen bliver delt ligeligt med 333.333 kr. til henholdsvis Entrescenen, Katapult og Den Gamle By, hvor Radikale Venstre især glæder sig over, at kulturproduktionen på teaterscenerne har fået et tiltænkt løft. – For os […]

Godt budget for et bæredygtigt Århus

Af Sander Jensen, Formand, Århus Radikale Vælgerforening og Peter Thyssen, rådmand (R) I modsætning til sidste år, hvor partierne ikke kunne komme hurtig nok væk efter “sparebudgettet”, ser situationen i år noget anderledes ud. Her få dage efter indgåelsen af et bredt forlig om budgettet vælter partierne nærmest over hinanden for at tage æren for de velfærdsforbedringer som budgettet indeholder. Men i sidste ende er det eneste, der betyder noget, de forbedringer, som århusianerne nu kan se frem til. Og det er mange. For eksempel får institutionerne nu en pose […]