Indfør folkeskolereformen i Aarhus nu

Den Radikale byrådskandidat i Aarhus Sander Jensen opfordrer byrådet til hurtigst muligt at indføre de dele af folkeskolereformen, som er mulige allerede fra 2014. Der er ingen grund til at vente, når reformen løbende kan indføres til glæde forældre, ledere, lærere, pædagoger og børnene. – Der er så mange gode tiltag i folkeskolereformen, at det vil være være ærgerligt for skole og børn, at de skal vente til efter et valg, før forliget kan træde i kraft. Derfor skal byrådet hurtigst muligt indkalde alle parter til dialog om, hvordan vi […]

Giv Jægergården frie tøjler

BUREAUKRATI: Det hjælper ikke at oprettet dusinvis af jobcentret i kommunen. I stedet skal vi bekæmpe bureaukrati, ufleksibel lovgivning og give medarbejdere frie tøjler til at tænke nyt og udfordre det eksisterende. Læserbrev Stiften 31. maj 2013. Af Sander Jensen, byrådskandidat, Radikale Venstre Det er symptomatisk for mange politikere, at de vil »lukke« noget, som i deres øjne ikke fungerer. Hvis bare man lukker, flytter, vælter, spreder eller erstatter med noget andet, så er selve handlingen nok til alle problemer er løst. For dyrt at sprede indsatsen Venstres byrådskandidat Jens […]

Flere i job, grønne tiltag, kulturliv og færre besparelser på børn

På trods af en svær økonomisk situation i Aarhus lykkedes det Radikale Venstre at friholde større besparelser på daginstitutioner, igangsætte arbejde for at nedbringe ventelisten til akutboliger, skabe flex- og skånejob samt sikre kulturliv og klimatiltag. Jobplan med socialt fokus  I nattens hårde budgetforhandlinger skulle der igen spares i Aarhus Kommune. Denne gang 151 millioner kroner. De Radikale kæmpede for, at sikre flere flex- og skånejob og flere mennesker i jobrotation. – Vi havde fokus på sikre flere flex- og skånejob samt jobrotation, så flere borgere kan hjælpes tilbage i […]

En radikal tillidsreform

(fra 2008 tillids-kampagnen i Århus, der endte med en generel tillids- og afbureaukratiseringsreform i kommunen) Den kommunale velfærd er presset og Århus Kommune må spare penge på centrale områder år efter år. Det kan ikke blive ved med at gå. Men tilsyneladende er regeringen ikke indstillet på at sende flere penge til kommunerne, så derfor må vi selv gøre en indsats for at skaffe de nødvendige midler, tid og ikke mindst hænder til at forbedre den århusianske velfærd. Skær det unødvendige væk En af de ting vi selv kan gøre […]

Radikale Venstre skaber stille revolution i Århus

Radikale Venstre er oven ud tilfredse med budgetforliget med mange radikale mærkesager med tillids- og afbureaukratiseringsreform, ren by, miljøzoner, iværksætterindsats og kulturstøtte. Der vil ske en lille revolution i Århus Kommune, når den radikale tillids- og afbureaukratiseringsreform tager form. Det vil betyde, at Århus nu langsomt men sikkert vil kunne frigøre flere ressourcer ved at skære ned på papirarbejdet og unødvendig administration. – Det er faktisk en stille revolution, som Radikale Venstre har fået indført i Århus Kommune, som nu kan blive foregangskommunen for at vise medarbejdere mere tillid og […]