Dækningsafgiften gavner alle i Aarhus

S,V,K-forlig. Det er et kæmpe sats og økonomisk uansvarligt, at S, V og K vedtager ufinansierede skattelettelser for erhvervslivet fra 2020, når ingen kender fremtiden. S, V og K i Aarhus har indgået forlig om at nedtrappe dækningsafgiften fra 2020 (5,75 promille af ejendomsværdi – grundværdien). ­Dermed mister Aarhus Kommune op til 200 millioner kr. om året. Byens borgere må indstille sig på, at finansieringen af de ydelser, som erhvervsliv og by har stor glæde af, fremover går fra investeringer i børnehaver, folkeskoler og ældrecentre. Fra 2016 til 2020 skal […]

Familieskole beholdes, mindre bureaukrati og lidt kultur

Radikale Venstre er glade for, at det lykkedes partiet at skabe opbakning til at bevare et tilbud om familieskoler, der ellers skulle lukkes. Det blev også til lidt kulturstøtte samt mindre bureaukrati i et budgetforlig, der var præget af mange besparelser på velfærden. – Vi gik til forhandlingerne for at bevare alle tre familieskoler, men er glade for, at vi kunne redde den ene. Familieskoletilbuddet er en succeshistorie i forhold til forbyggende indsats for både familier og børn, siger Rabih Azad-Ahmad, byrådsmedlem for Radikale Venstre. Mindre bureaukrati hos socialrådgivere – […]

Bevar familieskolerne og sælg Brobjergskolen og Vilhelmsborg

De Radikale går til budgetforhandlingerne med forslag til alternative besparelser og nye indtægter.  Herunder salg af Brobjergskolen, Vilhelmsborg og eventuel Jægergaarden. Radikale Venstre anerkender, at der er store økonomiske udfordringer i Aarhus kommune og at besparelser er nødvendige for at skabe balance i økonomien. Partiet glæder sig over, at der er fundet besparelser på administrationen på cirka en tredjedel af de knap 300 millioner, fordi partiet vil skåne de yderste led i kommunen og den borgernære service. Det er vigtigt, at spare mindst muligt i det yderste led som pædagoger, […]

Den radikale udfordring

Af Sander Jensen, formand Radikale Venstre i Aarhus, medlem af forretningsudvalget Der er opbakning fra Aarhus til den nuværende radikale kurs, hvor der skal søges mest mulig politisk indflydelse. S og SF skal komme ind i kampen. 90’erne førte SR en økonomisk ansvarlig politik med langsigtet styring af landets økonomi. I 00’erne formøblede VKO en historisk højkonjunktur, der skabte grobund for den økonomiske krise. I dag er der hårdt brug for reformer, der skal fremtidssikre velfærden. En stor del er at afskaffe efterlønnen. Det har været radikal politik i årevis. […]

‘Tag ansvar’-kampagnen er skudt i gang

I dag skyder Radikale Venstre en landsdækkende kampagne i gang under overskriften ‘Tag ansvar’. Tjek www.radikale.dk. Det bliver indgangen til otte uger, hvor Radikale Venstre – i hele landet – vil sætte EU, økonomi, udlændingepolitik og uddannelse på dagsordenen. Den store ‘Tag ansvar’-kampagne er den hidtil største radikale kampagne uden for en valgkamp. Kampagnen skydes i gang i samme uge, som den radikale folketingsgruppe holder sit sommergruppemøde og løber over det radikale landsmøde den 11. og 12. september og frem til Folketingets åbning. Radikale Venstres mærkesager er EU, økonomi, udlændingepolitik […]

Regeringens mangeårige forfejlede boligpolitik

Det er regeringens mangeårige fejlslagne boligpolitik, der har gjort det problematisk for førstegangskøbere og tilflyttere at komme ind på boligmarkedet, og ikke kommunens grundpriser. Det er simpelthen for tyndt, når Venstre påstår, at grundpriserne i kommunen er skyld i, at indbyggere i aldersgruppen 30-45 år, (de attraktive skatteydere), er faldet med ca. 2.500 mennesker fra 2004 til 2008. Samme parti er tidligere gået ind for, at grundene skal følge markedsprisen. Vil Venstre nu til at dumpe priserne på grunde for at tiltrække mennesker? Det er sandelig nye toner. For der […]